SERVEI PERSONALITZAT

      SERVICIO PERSONALIZADO

 • Seguim el progrés de cada alumne acuradament.

 • Proveïm material extra  i classes de reforç gratuïtes als alumnes que ho necessitin.
 • Comprovem l'absentisme, la puntualitat i l'entrega de deures i contactem amb els pares dels nens i dels joves, si és necessari

 • Donem consell i ajudem als alumnes que no passen el curs.
 • Donem una atenció especial a aquells alumnes matriculats en exàmens oficials de Cambridge perquè tinguin èxit a la convocatòria que es presentin.
 • Organitzem pràctiques complementàries gratuïtes pels exàmens 
 • Fem un assessorament i avaluació continuada 

 

 • Seguimos de cerca el progreso del alumno
 • Proporcionamos material extra  y clases de refuerzo gratuitas a los alumnos que lo necesitan.
 • Controlamos el absentismo, la puntualidad y los deberes regularmente y nos ponemos encontacto con los padres de los jóvenes si fuera necesario

 • Proporcionamos consejo y ayuda a los estudiantes que no pasan de curso
 • Se presta una especial atención a aquellos alumnos matriculados a los exámenes de Cambridge para que disfruten de todas las facilidades que les puedan conducir al éxito
 • Organizamos prácticas complementarias gratuitas
 • Hacemos un asesoramiento y evaluación continuada

The Hughes Language Service,  Montevideo, 65, 1r,  08340,    Vilassar de Mar,   Spain

Tel 0034 93 759 13 10      email hugheshls@telefonica.net          

www.hughes-hls.com